• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nina Draaisma

Nina Draaisma is Kinder- Jeugdpsycholoog (NIP). Draaisma werkte voor diverse jeugdzorg instellingen. Zij begon bij het medisch kleuterdagverblijf van Orthopedagogisch Centrum ’t Gooi en werkte daarna bij het Regionaal Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (RCKJP) te Hilversum. Vervolgens combineerde zij docentschap aan de Universiteit van Amsterdam met het begeleiden van gezinsvoogden bij de William Schikker Groep Jeugdbescherming. Sinds 2009 werkt zij als gedragswetenschapper bij Altra te Amsterdam, waar zij zich richt op de diagnostiek en interventie van gehechtheid- en traumaproblematiek. In samenwerking met Noelle Pameijer ontwikkelde zij het besluitvormingsmodel Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg en verzorgt zij postacademisch onderwijs. Draaisma was lange tijd lid van Erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI.

Karine Zuidgeest

Karine Zuidgeest is Kinder- Jeugdpsycholoog (NIP) en EMDR-practitioner. Zuidgeest is van  2002 tot 2019 werkzaam geweest bij Altra Jeugdzorg in Amsterdam. Binnen Altra heeft zij o.a. gewerkt als gedragswetenschapper binnen de Daghulp 0-12 en bij het Altra College, cluster vier voortgezet onderwijs. Daarnaast is Zuidgeest lange tijd  verbonden geweest aan de hulpvorm Jonge Moeders (zowel ambulant als residentieel) en bij Altra in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Als gastdocent heeft zij college gegeven aan de UvA. Daarnaast heeft Zuidgeest gewerkt als beleidsmaker en methodiekontwikkelaar, onder andere bij Blijf Groep Amsterdam en als trainer ‘Samenwerken in Veiligheid’ en ‘Ontwikkeling van het kind’. Op dit moment heeft Zuidgeest een eigen praktijk en wordt zij als ZZP-er ingezet bij de diverse (complexe) zaken. 

In 2011 zijn Draaisma en Zuidgeest gestart met het ontwikkelen van NIKA, vanuit een grote behoefte aan een methodiek die zou helpen schadelijke patronen in de ouder-kind relatie te doorbreken bij zeer complexe doelgroepen. Inmiddels geven Draaisma en Zuidgeest sinds een aantal jaren trainingen op het gebied van gehechtheid en (intergenerationele) traumaproblematiek aan (GZ)-psychologen, orthopedagogen en HBO-professionals. Ook geven zij supervisie aan NIKA professionals.

Draaisma en Zuidgeest zetten zich daarnaast in voor het verbeteren van de kwaliteit van informatie en rapportage ten behoeve van rechtelijke uitspraken rondom gezag, omgang en perspectief. Ook verzorgen zij trainingen voor de SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Karine Zuidgeest & Nina Draaisma